Microlife DCT010

 Microlife DCT010 Sülfür bileşiklerini giderir. Şehir ölçeğindeki arıtma tesislerinde ve kanalizasyon sistemlerindeki başta sülfürden kaynaklanan sorunlara karşı kullanılır. Ambalaj 0,5

Microlife DCT009

Microlife DCT009 Siyanür ve yan ürünlerini gidermek için bu bakteri kullanılır. Metalurji endüstrisinde ve kaza sonucu atık saçılmalarına karşı kullanılır. Ambalaj 0,5 kg, 1 Kg ve 5 Kg

Microlife DCT005

Microlife DCT005 Nişasta ve selülozlu atıkları giderir. Tarım, gıda, kağıt, orman, tekstil sanayinde bu mikroorganizma kullanılır. Ambalaj 0,5 kg, 1 Kg ve 5 Kg plastik kovalar halindedir.

Microlife DCT008

Microlife DCT008 Madeni yağları, petrol ürünlerini, sülfür ve hidrokarbonu sintine atıklarını giderir. Plastik, petrokimya, tarım, gıda gemi sanayinde ve gemilerde kullanılır.

Microlife DCT004

Microlife DCT004 Yüzey aktif maddeleri ve deterjan atıklarını giderir. Flamentli bakteriler, surfaktanlar ve amonyum kuarternerların yarattığı sorunları çözer. Temizlik mlz. kozmetik san.

Microlife DCT011

Microlife DCT011 Sülfat indirgeyici bakterilerin oluşumunu sınırlamak için ve anaerobik korozyona karşı petrokimya stok tanklarında, petrol borularında ve gemilerde kullanılır. Ambalaj 0,5

Microlife DCT003

Microlife DCT003 Trigliserid, yağlar, naftalen ve hidrokarbonları giderir. Gıda, peynir, yağ, sabun tekstil ve petrokimya sanayilerinde kullanılır. Ambalaj 0,5 kg, 1 Kg ve 5 Kg plastik kovalar

Microlife DCT012

Microlife DCT012 Nitrifikasyon ve denitrifikasyon sağlar. Ambalaj 0,5 kg, 1 Kg ve 5 Kg plastik kovalar halindedir. Saklama Koşulları Oda şartlarında 1 yıldan önce tüketilmesi önerilir.

Microlife DCT002

Microlife DCT002 Fenol, halohidrokarbon, benzen, trimetilamin, kloroetan ve etanolü giderir. Kömür ve yan ürünleri, fenol atıkları, kağıt endüstrileri, tabakhaneler, petrokimya ve tekstil

Microlife DCN018

 Microlife DCN018 Endüstriyel arıtma tesisleri ve biyofiltrelerde yetişen mikroorganizmaların ihtiyaç duyduğu besini dengeli bir şekilde sağlayan besin maddesidir. Ambalaj 0,5 kg, 1 Kg ve 5 Kg

Microlife DCT001

Microlife DCT001 Halojenli, halojenlenmemiş hidrokarbonlar, trimetilamin, fenol, etanol, benzen, formaldehid ve kloroetanı giderir. Tarım, gıda, konservecilik, petrol ve formaldehid

Microlife DCT007

Microlife DCT007 Klorohidrokarbonları, klorofenolleri, basit halojenleri aromatik bileşikleri giderir. Gıda, şeker, kimya, tabaklama sanayilerinde kullanılır. Ambalaj 0,5 kg, 1 Kg ve 5 Kg

Microlife DCD009

Microlife DCD009 Endüstriyel tip arıtma tesisleri için genel amaçlı mikroorganizmaları içerir. Verimlilik artışı sağlar. Genel işleyişi düzenler. Ambalaj 0,5 kg, 1 Kg ve 5 Kg plastik

Microlife DCT006

Microlife DCT006 Bifenilleri ve klorohidrokarbonları, petrokimya atıklarını, solventleri giderir. Kimya, metalurji, petrokimya endüstrilerinde enerji santrallerinde kullanılır. Ambalaj 0,5 kg

Microlife DCD006

Microlife DCD006 Evsel arıtma tesislerinin hızla devreye alınması sağlar. Koku sorunlarını giderir. İşletme verimliliğini artırır. Ambalaj 0,5 kg, 1 Kg ve 5 Kg plastik kovalar halindedir.