Mikrobiyolojik Arıtma Sistemleri

Ultraviyole Sterilizasyon Sistemleri: Ultraviyole ışınları ile dezenfeksiyonun tam olarak gerçekleşebilmesi için su içerisinde hiçbir tortu bulunmaması gerekmektedir. Ultraviyole ışını ile dezenfekte edilecek su, ışınların suyun bütününe gerekli yoğunlukta ulaşmasını temin etmek için sudan tortu, bulanıklık gibi parametrelerin uzaklaştırılması ve sisteme berrak olarak girmesi gerekmektedir.

Ultraviyole Sistemleri ile dezenfeksiyon suya herhangi bir kimyasal veya oksidant ilave edilmeksizin mikroorganizmalarının etkisiz hale getirilmesi işlemidir. Tüm benzeri cam bir kılıfın içine yerleştirilmiş ultraviyole lambası sayesinde cihaze giren suya dozajı ayarlı UV IŞINI verilir. Bu ultraviyole ışınları ultraviyole mikroorganizmaların DNA yapısını bozarak etkisiz hale gelebilmesini sağlar. Bu şekilde ortalama %99,9 oranında dezenfeksiyon verimi elde edilmektedir.


     
Ultraviyole Sistemlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise sistemin kullanıma mümkün olduğunca en yakın yere konmasıdır. Ayrıca sistemden çıkan su özellikle atmosfere açık ayrı bir üniteye girmemeli ve bekletmeden kullanılmalıdır. Ultraviyole ünitelerinde iyi bir verim elde etmek iççin periyodik bakım önemlidir. Senede bir kere UV lamba değişimi ve ham su kalitesine bağlı olarak, periyodik olarak kuvars cam temizliği yapılmalıdır. Bu temizliğin yapılmaması durumunda, UV ışınım etkinliğini azaltacak ve cihaz verimi düşecektir.

Kimyasal Dozajlamalı Dezenfeksiyon Sistemleri: Kimyasal dozajlamalı dezenfeksiyon sistemleri içme ve kullanım sularında mikrobiyolojik arıtım için kullanılan Teknophos sc 25 kimyasalını dozajlamak için kullanılan sistemlerdir Ultraviyole sistemlerine avantajı ise sistemlerde bakiyesi kalması ve sürekli bir koruma sağlamasıdır. Kimyasal dozajlama üç şekilde yapılabilir.

  1. Kullanım miktarına göre
  2. Zaman ayarlı
  3. Otomatik kontrol sistemleri ile otomatik kontrol yaparak dezanfeksiyon yapmak mümkündür.