Filtrasyon Sistemleri

Multimedya Filtreleri : Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; AKM, organik madde, silis, tortu gibi etkenlerden meydana gelmektedir. Bu kirleticiler arasında belli bir çapa sahip olanlar multimedya filtrasyon üniteleri ile artırılır. Kum filtrelerinde, su, çeşitli çaplardaki kum, çakıl ve antrasit katmanlarından uygun hıza geçirilerek, filtre edilir. Aynı zamanda kum filtrelerinden sonra gelen diğer ekipmanların korunması sağlanır.

Sistemde belirli bir çalışma süresinden sonra filtre minerali üzerinde tortular birikir. Sistem bu durumda otomatik olarak kendini geri yıkama işlemine alır. Geri yıkama işlemi, yüksek debideki suyun, normal işletmedeki su akış yönünün aksi istikametine akarak, filtre mineralini yıkaması ve üzerine yerleşmiş tortuyu bulunduğu yerden sökerek ortamdan uzaklaştırılmasıdır.Kum filtrelerinde rejenerasyon işlemi, istenilen zamana veya basın farkına gör hiçbir müdahale olmadan otomatik olarak yapılabilir.

Multi medya filtrenin verimliliğini etkileyen en önemli parametreler; mineral miktarları, doğru dizilimleri, kimyasal yapıları, granülometrik özellikleri ve filtrasyon hızının doğru seçilmiş olmasıdır. İyi yataklanmış ve filtrasyon hızı kirlilik yüküne uygun seçilmiş bir ffiltrede filtrasyon hassasiyeti 15-20 mikronun altındadır.

Filtrasyon üniteleri, su arıtma sisteminde olması gereken temel sistemlerdir, Sistemler 3 ana ekipmandan oluşur; kontrol ünitesi, filtre gövdesi ve filtre medyası.Sistem Özellikleri

 1. Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
 2. Programlanabilir otomatik valf
 3. Otomatik geri ykama zamanı ayarlayıcısı
 4. 3-6 bar çalışma basıncı
 5. Azami 10 bar test basıncı
 6. Azami 50 C çalışma sıcaklığı
 7. 4 farklı granül boyutnda malzeme içeriği
 8. Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz

Avantajları

Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı, düşük işletme maliyeti, düşük enerji maliyeti

Aktif Karbon Filtreleri: Aktif karbon filtrasyon sistemeri, su içinde bulunması muhemel renk, tat, koku, organik madde, kanserojen olarak bilinen kloraminler, klorlu organik maddeler ve serbest klorun, adsorpsiyon yöntemi ile sudan uzaklaştırılmasını sağlayan proseslerdir. Bilindiği gibi organik bileşikelrin çoğu toksiktir. Organik moleküller çok büyük bir yüzey alanına sahip olan aktif karbon parçacıkları tarafından tamamıyla tutulur.

Aktif karbon sisteminin belirli bir çalışma süresinden sonra ters yıkama işlemine girmesi gerekir. Sistem bu durumda otomatik olarak kendini geri yıkama işlemine alır. Geri yıkama işlemi yüksek debideki suyun normal işletmedeki su akış yönünün aksi istikametinde akarak, filtre mineralini yıkması ve minerallerin su ile temas eden yüzeylerini değiştirerek adsorpsiyon kabşlyetini arttırmasıdır. Sistem daha önce belirlenmiş ve programlanmış zamanda hiçbir insan müdahalesi olmadan otomatik geri yıkama işleine girer.

Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına sahip bir malzemedir. Aktif karbon filtrenin verimliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler. Aktif karbon sistemlerde, suyun artırılması esnasında filtrasyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir.

Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebepler aktif karbonun daha öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.

Sistem Özellikleri

 1. Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımı)
 2. 3 farklı granül boyutunda malzeme özelliği
 3. Basınç kaybı 0,3 bar
 4. Borulama PVC
 5. Alt dağıtım yapısı ahtapot difizör.

Avantajları: Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı, düşük işletme maliyeti, düşük enerji maliyeti

Yüzey Borulamalalı Multimedya ve Aktif Karbon Filtre Sistemleri: Multimedya filtreler suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Yüksek kapasiteli debiler için yüzey borulamalı multimedya filtreler kullanlmaktadır.

Aktif karbon filtreleri, suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Yüksek kapasiteli debiler için yüzey borulamalı aktif karbon filtreler kullanılmaktadır.

Demir Mangan, Arsenik, Amonyum Filtreleri: Sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan renk ve bulanıklığı, bakteri çoğalmasına sebep olur. Bilhassa tekstil, plastik, kağıt, deri ve gıda endüstrisinde üretimde istenmeyen sonuçlar meydana gelir.

Filtrelerde kullanılan özer filtrasyon minerali sayesinde 5 ppm’e kadar demir ve 2 ppm’e kadar mangan arıtımı yapılır. Özel mineral arasından düşük hızlarda süzülen erimmiş demirin oksitlenerek katmanlar arasıda filtre edilmesi sağlanır Ters yıkama ile dışarı atılan demir ve mangan sudan uzaklaştırılmış olur. Ters yıkama esnasında rejenerant maddeye ihtiyaç yoktur. Fakat 5ppm’den yüksek demir ve 2ppm’den yüksek mangan miktarları için farklı filtrasyon minerali ile ters yıkmada rejenerant madde kullanılarak problemlerin çözümü mümkündür.

Arsenik giderim ünitesi suyunuzda bulunan arsenik, mineralinin sudan alınma işlemidir. Arsenik minerali sayesinde ham sudaki arsenik değeri içme suyu standart değerlerinin altına düşürülüp su içilebilir hale gelmektedir. Ayrıca filtrasyon görevi gören mineral sayesinde suda bulunan partiküller, bulanıklık ve tortuların filtre edilerek suyun berrak bir görünüm kazandırılmasını sağlayacaktır.
Amonyum filtrasyon sistemleri kullanılan özel mineral sayesinde amonyağın giderilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Separatör, Kartuş ve Torba Filtreler: Seperatör Filtre sistemleri, özgül ağırlığı sudan daha fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırma prensibi ile çalışır. Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrifüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral hareketlerle toplama bölgesine doğru inerler. Filtrenin alt haznesinde toplanan partiküller periyodik veya sürekli olarak manüel veya otomatik olarak boşaltılır. Partiküllerden ayrılmış su, separatörün ortasındaki girdap vasıtası ile yukarı doğru çekilir ve çıkış hattına geçer.

Kartuş filtre sistemleri, filtre gövdesi ve kartuşlardan oluşmaktadır. Filtre gövdesi suyu arıtacak ana eleman olan kartuşlara yuvalık görevi yapar. Filtre gövdeleri paslanmaz çelik ve karbon çelik malzemelerden imal edilebilir. Kartuş filtre sistemlerinden kullanılan kartuşlar değişik mikron hassasiyetlerine sahiptir. Bu nedenle değişik kapasiteler için uygun sayıda ve uygun özellikteki kartuşlar ile mikron mertebesinde hassas filtrasyon yapmak mümkündür. Filtreye giren ham suyun özellikler, filtrelerin kullanım süresi ve kartuşların kirlenme sürelerini etkileyen kriterlerdir. Kirlenen kartuşlar filtrenin basınç kaybını artıracağı gibi filtreleme hassasiyetni de azaltacağıniçin değiştirilmelidir.