Demineralize Sistemler

Saf su üretiminde kullanılan nemli teknolojilerden biri olan deiyonizasyon ünitelerinin, işletim giderlerinin düşük olmasının yanı sıra sürekli personel geresinimi olmaması ve çıkış suyu kalitesinde diğer sistemlere göre sonuçlar elde edilmesi önemli avantajları arasına sayılabilmektedir.

Yüksek kalitede saf su ihtiyaı olan proseslere özel olarak tasarlanan deiyonizer üniteleri, ön arıtım ünitelerinden geçirildikten sonra kalan tüm iyonların sudan arındırılması sonucu saf su elde edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Özellikle kuyu suyu, cam sanayi, diyaliz merkezleri, sıcak su kazan besissuyunda, kozmetik, temizlik madde üretimi yapan işletmeler ve saf su ihtiyacı yüksek olan fabrikalara yönelik olarak tasarlanan bu sistemler günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tam otomatik deiyonizer üniteleri iki kademeli olarak projelendirilmektedir. İlk ünite hidrojen çevrimimi sağlamak amacıyla katyon giderici sentetik ve reçineler kullanılarak sudaki katyon iyonları tutulur. Böylece birinci üniteden gelen H+ iyonları ile ikinci üniteden gelen OH iyonları birleşerek H2O oluşumu sağlanır.